PLANLEGGING

 

 

For dei aller fleste hushold innebærer eit nytt kjøkken ei stor invistering.
Levealder på eit kjøkken er mange år, derfor er planlegginga viktig for at
ditt kjøkkenet skal oppnå best mogleg funksjonalitet og ha beste kvaliteten!

 

Kva nytte har man av plannlegginga?
 • Best mogleg utnytting av alle skap
 • Logisk plassering av ulike soner
 • Ergonomisk fordelar

 

Generelt kan man sei at det som brukast ofte oppbevarast lett tilgjengeleg i
dei øverste skuffene eller i nederste hylla i overskapet. Det som ikkje brukast
like ofte oppbevarast lenger opp og lenger ned i sine respektive soner.

 

Dører i underskap er upraktisk, ettersom det er vanskeleg å oppnå godt
overblikk over innhaldet. Skuffer gir derimot godt overblikk og god tilgjengelighet.

Vi er ein av få kjøkkenprodusentar som nyttar 55cm som standarddjupne 
på skuffene. Her er aktørar på marknaden i dag som nyttar 45cm djupne.
Dette utgjer faktisk ein heil del i lagringsplass på eit heilt kjøkken.

 

Vi lagar heile kjøkkenet frå grunnen av på vår fabrikk. Det medfører at vi kan
lage alle modular etter kva mål som passar best til rommet ditt. Vi lagar heller
ein modul med spesielle mål enn å nytte ei skjemmande utforing. Alt dette
utan tillegg i pris.

 

 

 

Ta mål av rommet

Før du gjere noko som helst, treng du nøyaktige mål.
Dette må du hugse på:

 • Start med å måle veggane og avstandane frå hjørne til dører.
 • Ta mål av alt som stikke ut i rommet, for eksempel radioator,

 • røyr, brannmur og ventilasjonssjakter.

 • Ta mål av alle vindauga og avstanden til golvet, taket og hjørna.

  Gjer det same med dørene!

 • Ta mål og merk av plasseringa av eksisterande stikkontakter

  og lysbrytara. Merk av kvar du vil ha dei nye.

  Merk av plassering av vann og avløp. Planlegg du å flytte dei,
  må du merke av dei nye plasseringane.

 

 

 

Har du tenkt over
 • At du bør kunne bevege deg raskt og lett mellom platetoppen, kjøleskapet
  og oppvaskkummen.

 • Ideelt sett bør du ha benkeplass på begge sidene av platetoppen.
  Om det er knapt med plass, bør du prioritere benkeplass mellom
  oppvaskkummen og platetoppen.

 • Du bør ha ei komfortabel høgde på ovner, mikrobølgeovner og benkeplater.
  Unødvendig bøying og tøying kan være ubehageleg.

 • Oppbevar gryter og panner i nærleiken av platetoppen.

 • Pass på å ha god nok belysning særlig over benkeplatene.

 • System for avfallssortering bør vere lett tilgjengeleg og enkel å benytte.

 • Tenk over kva veg dørene til skap, fryser og kjøleskap skal åpnast.